Czerniak złośliwy – skąd się bierze?

Niejeden dermatolog Kraków Bronowice zauważył w ostatnich latach znaczne zwiększenie się zachorowalności na czerniaka złośliwego. Ten nowotwór złośliwy corocznie zabiera kilkadziesiąt tysięcy ludzkich żyć. Po czym więc poznać, iż możemy mieć do czynienia z tą chorobą? Na początkowym etapie swojego istnienia czerniak złośliwy jest skórną zmianą o nieregularnym kształcie, niesymetryczną a w dodatku płaską. Wraz z czasem zmiana owa się powiększa, następuje również wyniesienie ponad powierzchnię skóry. Pojawiają się sporadycznie także krwawienie oraz owrzodzenie. Już to powinno być sygnałem ostrzegawczym. Jeżeli dodatkowo odczuwamy powiększenie się węzłów chłonnych. Kto jest szczególnie narażony na czerniaka złośliwego? Przede wszystkim osoby długotrwałe wystawione na ekspozycję promieniowania słonecznego jak również osoby lubujące się w sztucznym opalaniu w solarium.  Narażone są również osoby, u których w rodzinie występował czerniak złośliwy ( pokrewieństwo pierwszego i drugiego stopnia). Nie można także zapomnieć o osobach narażonych na promieniowanie jonizujące czy też osoby po przeszczepach ( mówimy wówczas o czerniaku o podłożu immunosupresyjnym. Wedle najnowszych badań, w znacznej części przypadków czerniaka złośliwego odpowiada promieniowanie ultrafioletowe o długości fali pomiędzy 280 a 320 nm. W przypadku czerniaków o podłożu genetycznym, za „transfer” czerniaka odpowiada gen CDKN2A oraz CDK4.

Dermatolog Kraków Bronowice wielokrotnie bierze udział w działaniach edukacyjnych oraz akcjach profilaktycznych, mających na celu nie tylko uświadamianie, jakim zagrożeniem jest czerniak złośliwy, wielokrotnie podczas takich spotkań udaje się nakłonić ludzi na wizytę u specjalisty, dzięki czemu często udaje się zdiagnozować czerniaka już w początkowych etapach choroby, dzięki czemu osoba chora wraca do zdrowia szybciej i rosną jej szanse na pełne wyzdrowienie. Wyróżniamy 8 typów czerniaka, mianowicie : czerniak szerzący się powierzchownie, guzkowate, z plamy soczewicowatej, podpaznokciowo-kończynowy, desmoplastyczny, wywodzący się ze znamienia błękitnego, wywodzący się ze znamienia wrodzonego oraz znamieniopodobny. Dermatolog Kraków Bronowice najczęściej w swojej pracy ma do czynienia z pierwszymi czterema, pozostałe są raczej rzadko spotykane.Dwa pierwsze, czerniak szerzący się powierzchownie i guzkowaty stanowią przeszło 80% wszystkich zdiagnozowanych czerniaków.