Po co nam dermatolog?

Problemy skórne mogą dotknąć  każdego z nas. Czasem wystarczy zwykła infekcja bakteryjna a czasem ujawnia się choroba o podłożu genetycznym. Wówczas z pomocą przyjdzie nam dermatolog Kraków Bronowice. Każda zmiana skórna nosi miano wykwitu. Wykwity możemy podzielić na te pierwotne, powstające wskutek bezpośredniego działania czynnika chorobotwórczego. Do tej grupy możemy zaliczyć plamy, grudki, guzki, guzy, pęcherzyki, pęcherze, bąble oraz krosty. Drugą grupę stanowią wykwity wtórne, powstałe w wyniku przemian w strukturach wykwitów pierwotnych. Do tej grupy możemy zaliczyć szczeliny, przeczosy, owrzodzenia, strupy, blizny, łuski cz też rozpadliny. Wypryski pojawiają się głównie za sprawą bakterii lub wirusów, są także efektem reakcji alergicznej. Czasem przyczyna jest zgoła inna, za co odpowiadają pasożyty czy też choroby autoimmunologiczne. Osobną podgrupą są wypryski o podłożu zawodowym czy też będące efektem działania czynników zewnętrznych takich jak temperatura czy substancje chemiczne. Dermatolog Kraków Bronowice w diagnostyce przeprowadza nie tylko dokładny wywiad z pacjentem, wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne, dzięki którym w dość krótkim czasie można określić, z jakimi zmianami ma do czynienia. Bardzo często mamy do czynienia z koniecznością pobrania próbki zmian celem wykonania badań histopatologicznych. Pozwalają one wykluczyć działanie choroby nowotworowej.  Jest to szczególnie ważne, jeżeli wyprysk w krótkim czasie się przeinacza, znacznie zwiększając swój rozmiar, kolor, pojawia się ból podczas dotyku okolic wyprysku. Niestety dużo osób bagatelizuje tego typu zmiany. Zmiany te bardzo często są niebezpieczne i wskazują na pojawienie się struktur nowotworowych w postaci czerniaka. Mimo, iż rocznie dochodzi do ok 130 000 zachorowań na ten rodzaj nowotworu ( co stanowi około 5% nowotworów skóry), jest to jeden z najgroźniejszych nowotworów w swojej grupie. Rozwija się bardzo szybko, pierwsze przerzuty pojawiają się w  ciągu limfatycznym, najczęściej atakując węzły chłonne. Podstawową metodą leczenia jest usunięcie guza wraz z tkankami przyległymi, w zależności od jego rozmiaru jest to od jednego do dwóch centymetrów zdrowych tkanek okalających. Stosuje się również radioterapię, może ona jednak zostać wykonana określonej grupie pacjentów. Samo usunięcie guza to nie wszystko. Dermatolog Kraków Bronowice monitoruje pacjenta pod kątem pojawienia się przerzutów. W pierwszej kolejności pojawiają się w węźle wartowniczym, są jednak znane przypadki czystych węzłów wartowniczych i pojawiania się przerzutów odległych lub węzłowych, niejako migrujących za pomocą układu krwionośnego.